Sladdvinda.

Enkelt hjälpmedel för att linda upp och binda en slang eller kabelrulle.